Tjenester

Tjenester

Maskinentreprenør Roger Nilsens arbeidsområder

Maskinentreprenør Roger Nilsen AS tilbyr forskjellige tjenester innen anleggsbransjen. Vi har 3 lastebiler og 3 gravemaskiner. Den minste gravemaskinen har en kapasitet på 1,8 tonn, og den største på 25 tonn. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angående priser på de forskjellige tjenestene.

Entreprenørtjenester:

 • Grunnarbeid for enebolig og forretningsbygg
 • Vann og avløpsanlegg
 • Veibygging
 • Dreneringsjobber
 • Planering av tomter
 • Opparbeidelse av industritomter
 • Riving med gravemaskin
 • Boring
 • Sprengning
 • Graving
 • Masseforflytning (jord, sand, stein, pukk, singel)
 • Masseutskiftninger
 • Kommunalteknisk anlegg
 • Parkanlegg

Transporttjenester:

 • Masseleveranser (veigrus, sand, stein, pukk, jord, fyllmasser, singel)
 • Massetransport/forflytning
 • Tralletrekking